Sofinancirani razvojni projekti

Kolektor Group in Kolektor Sikom uspešna pri pridobivanju razvojnih sredstev za industrializacijo novih produktov

29.10.2018

V okviru JAVNEGA RAZPIS »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2« je koncern Kolektor pridobil sofinanciranje za dva razvojna projekta:

KOLEKTOR SIKOM razvija novo generacijo drsnih obročev kot del sinhronskega stroja za električni avtomobil. Ključne novosti izdelka so zagotavljanje oljetesnosti in delovanje pri višji napetosti. Funkcija olje-tesnosti drsnega obroča bo z novim sistemom hlajenja motorja omogočala boljše performance elektromotorja. Razviti bo potrebno tehnologije, ki v tovrstni dejavnosti še niso aplicirane. Pri razvoju izdelka sodelujemo z več evropskimi proizvajalci avtomobilov. Za projekt Drsni obroč s funkcijo tesnosti za pogon električnih vozil je v dveletnem obdobju odobrenih 145.454,74 EUR javnih sredstev.

KOLEKTOR GROUP razvija pogonski sistem za oljni separator. Oljni separator rešuje pereč problem obstoječih motorjev z notranjim izgorevanjem, katerim z leti zaradi zamazanosti in korozije pomembnih sestavnih delov narašča poraba goriva in hkrati se poslabšuje čistost izpuha. Razvoj našega produkta omogoča delovanje oljnega separatorja, ki je aktivna rešitev čiščenja odvajanih motornih par pred njihovo vključitvijo v sesalni del motorja. Glede na nove okoljske zahteve se predvideva, da bo aktivna separacija oljnih par nujna za vse motorje z dizelskim gorivom in potencialno tudi za bencinske motorje z višjimi gostotami moči. Za projekt Pogonski sistem oljni separator je v dveletnem obdobju odobrenih 352.621,99 EUR javnih sredstev.

 

Kolektor sodeluje v projektu MOTZART - Učinkovitejši elektroMOTorji Z rAzvojem ekspeRTnega sistema in novih tehnologij

1. 10. 2018

Projekt bo usmerjen v nadgradnjo kompetenc in izdelkov v celotni verigi proizvodnje elektromotorskih pogonov; od štancanja lamel, sestavljanja rotorskih in statorskih paketov do razvoja močnostnih modulov in vodenja elektromotorskih pogonov.


Projekt MOTZART bo sledil globalnemu cilju doseganja višje dodane vrednosti slovenske industrije na področju sistemov za e-mobilnost z doseganjem še višje stopnje odličnosti in uveljavljanja vloge predrazvojnega dobavitelja na ključnih področjih glavnih in pomožnih elektromotorskih pogonov.


Učinki projekta se bodo odražali v:

  • skrajšanem času in nižjih stroških razvoja
  • hitrejšem prenosu podatkov med razvojnimi in izdelovalnimi procesi in
  • višji stopnji ponovljivosti, robustnosti, natančnosti in čistosti v proizvodnem procesu
  • energetsko izboljšani in kompaktnejši zasnovi elektromotorskega pogona tudi
  • izboljšanih zanesljivosti delovanja elektromotorskega pogona ter delovanje v zahtevnih okoljih (korozivni mediji, višje temperature).

 

 

 

 

Koordinator

SiEVA, podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o.

Vrednost celotnega projekta: 3.156.167,50 €
Višina sofinanciranja: 1.998.008,00 €
Prednostno področje SPS: Mobilnost
Obdobje izvajanja: 01.10.2018-30.09.2021

Ostali partnerji

Kolektor Group d.o.o.
Hidria d.o.o. 
Univerza v Ljubljani - Fakulteta za strojništvo
Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Mariboru - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

 

 

Kolektor sodeluje v projektu CoSiMa - Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov

1. 9. 2018

Glavni cilj projekta CoSiMa je realizirati inovativno avtomatsko spremembo nastavitev na brizgalnih strojih v realnem času. Tradicionalno je nastavitev procesa brizganja polimernih izdelkov odvisna od izkušenj operaterja brizgalnega stroja in dokaj zahtevno opravilo. Iz tega razloga je skupni cilj projektnih partnerjev razviti povezavo med programom za simulacijo brizganja polimerov, brizgalnimi stroji in orodji, ki bodo skupaj s senzorji omogočali neposredno spremljanje parametrov v samem orodju, sprotno simuliranje njihove izboljšave ter glede na rezultate simulacij avtomatsko spremembo nastavitev na stroju za brizganje v skladu s smernicami Industrije 4.0. S tem bomo na panožnem področju orodjarstva in predelave polimernih materialov omogočili znatno modernizacijo in dvig dodane vrednosti na višji tehnološki nivo.

Za uspešno izvedbo in obvladovanje treh združenih mehatronskih gradnikov znotraj enega samega proizvodnega cikla brizganja, bo potreben razvoj namenskega optimizacijskega sistema, ki bo omogočil nadzor nad procesnimi parametri ter aktivacijo sprememb na brizgalnem stroju. V sam proces razvoja povezave simulacij, orodij in strojev bo aktivno vključen tudi Kolektor s testiranjem različnih senzorskih signalov in namenskega optimizacijskega sistema z namenom izboljšati proces brizganja.

 

 

 

Koordinator

Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS 

Vrednost celotnega projekta: 2.964.187,50 €
Višina sofinanciranja: 1.883.117,19 €
Prednostno področje SPS: Pametne tovarne
Obdobje izvajanja: 01.09.2018-31.12.2021

Ostali partnerji

Kolektor Orodjarna (podružnica Postojna)
Gorenje Orodjarna
Fakulteta za tehnologijo polimerov
L-TEK Elektronika
TEHNOPLAST

 

Sodelovanje koncerna Kolektor v programih pametne specilizacije

9. 10. 2017

Kolektor Group in Kolektor Sisteh uspešno sodelujeta v petih RR programih pametne specializacije, ki jih sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

 

Programi so predstavljeni na spodnjih povezavah:

 

Naložbe sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

http://www.eu-skladi.si

Naročite se na e-novice